Földelés.hu Mélyföldelés.hu

Családi házak mérőhelyeinek létesítése, karbantartása

+36 30 251 9412 kapcsolat

Vezetékek méretezése, kábelek méretezése, kalkulátor

Fejezet átugrása

Bevezetés

Vezetékek, kábelek méretezésénél több dolgot is fegyelembe kell vennünk.

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

Teljes életciklusra vonatkoztatott költségbecslés szempontjai

Költségtényező számításakor vegyük figyelembe mind a létesítési, mind pedig az üzemeltetési költségeket is. Mivel a vezetékeknek feszültégesésből adódó veszteség-teljesítménye (fogyasztása) van, amit a fogyasztó a villanyszámlájában kell hogy megfizessen. Ez a veszteségfogyasztás fordítottan arányos a vezeték keresztmetszetével, illetve egyenesen arányos a felvett teljesítménnyel.

A vezetékméretezésre vonatkozó szabvány legfeljebb 2% feszültségesést ír elő, ami nem azt jelenti, hogy kötelezően ennyinek kell lennie, hanem azt, hogy ennél több nem lehet, illetve számoljuk ki - összegszerűen mennyi a becsült Wattos vesztesége a vezetéknek, és törekedjünk arra, hogy ez az összeg - különösen fővezetékek esetében - ne haladja meg a 100Wattot. Belátható, hogy bizonyos extrém esetekben ez akár többszáz Watt is lehet (műhely a hátsó udvarban nagyfogyasztó berendezésekkel), így ekkor már kifizetődő tud lenni a nagyobb keresztmetszet, ami középtávon megtérül a kisebb veszteség miatt.

Költségtakarékosság jegyében földkábelek esetében választhatunk alumíniumot is, ami megfelelő saruzással csatlakoztatható, illetve az ára hozzávetőlegesen harmada a réz árának.

A túl nagy feszültségesésből adódó melegedés öregíti a kábel/vezeték szigetelését, így az iménti eszmefuttatás kiegészül az újralétesítés (élettartam) kitolódásával, így ez is javít a megtérülésen.

Rendkívül alacsony fogyasztású körön (pl. világítási áramkörön néhány ledlámpa) a méretezés érdektelen (kivéve, ha a vezetékhossz nagy), ekkor a szabvány szerint előírt kötelező minimális keresztmetszetet alkalmazzuk (rézvezető esetén 1.5mm2).

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

A vezeték melegedésének a beépítés jellegéből adódó szempontjai

Jelen kalkulátor egyszerűsítve tartalmazza a beépítés jellegét, mivel lakossági fogyasztók esetén a tálcázás nem érdekes, illetve választható a falon kívüli opció ilyen esetekben. A hőszigetelés alatti beépítés közül is csak a szigorúbbat tartalmazza, ami hatásos felső becslést ad a melegedésre.

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

A vezeték teljesítményvesztesége

A vezeték többletteljesítményveszetesége akkor lép fel, amikor a cosφ értéke 1-nél kisebb. Ez akkor következik be, amikor induktív fogyasztókat üzemeltetünk, pl. motorok transzformátorok. Ez a teljesítményveszteség többletmelegedést okoz az érintett vezetékszakaszon, ezért erre fel kell készülni keresztmetszetnöveléssel.

Itt jegyezzük meg, hogy a cosφ értéke fázisjavító készülékkel kompenzálható, illetve ennek hiányában a cosφ értékének függvényében a szolgáltató meddőáram bírságot szabhat ki. Belátható, hogy a fázisjavító-készüléket a lehető legközelebb célszerű elhelyezni a fogyasztóhoz. A cosφ szolgáltató által megengedett legrosszabb értéke 0.98.

Fontos tudni, hogy a teljesítményveszteség a teljes hálózatra vonatkoztatva kerül meghatározásra a bevett gyakorlat szerint, ami több százméteres vagy kilométeres vezetékszakaszt foglal magába, és α-val jelöljük. Itt most ettől elvonatkoztatva a kalkulátorunk csak egy vezetékszakaszra vetítve foglalkozik a teljesítményveszteséggel, mégpedig az ε függvényében. Az eltérés lényege, hogy itt a Wattos áram helyett a látszólagos árammal számolunk és adunk becslést.

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

Kitöltési segédlet a kalkulátorhoz

3 fázisú hálózat esetén - amennyiben a terhelés aszimmetrikus - a legmagasabb Amperszám háromszorosával kell számolni.

Az alábbi 2 táblázat segítséget nyújt a kalkulátor kitöltéséhez.

Amper (KMSZ)Teljesítmény (P)
2 A0.46 kW460 W
4 A0.92 kW920 W
6 A1.38 kW1380 W
10 A2.30 kW2300 W
13 A2.99 kW2990 W
16 A3.68 kW3680 W
20 A4.60 kW4600 W
25 A5.75 kW5750 W
32 A7.36 kW7360 W
40 A9.20 kW9200 W
Teljesítménytáblázat 1 fázisú hálózaton
Amper (KMSZ)Teljesítmény (P)
3 x 2 A1.38 kW1380 W
3 x 4 A2.76 kW2760 W
3 x 6 A4.14 kW4140 W
3 x 10 A6.90 kW6900 W
3 x 13 A8.97 kW8970 W
3 x 16 A11.04 kW11040 W
3 x 20 A13.80 kW13800 W
3 x 25 A17.25 kW17250 W
3 x 32 A22.08 kW22080 W
3 x 40 A27.60 kW27600 W
Teljesítménytáblázat 3 fázisú hálózaton
Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

Kábelméretezés és vezetékméretezés kalkulátor

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

Jelmagyarázat

Veszteség = napi átlag 5 üzemóra mellett 66%-os kihasználtsággal, 20 év alatt ennyi a feszültségesés és teljesítményveszteség miatt fizetendő többletvillanyszámla összege. Csökkentéséhez változtasson a megengedett feszültségesés (ε) értékén (Epszilon csökkentésével növelhetjük a keresztmetszetet addig, amíg a keresztmetszetnövelés költsége kevesebb, mint a veszteség forintosított csökkenése)! Megj.: Fővezeték esetében a folyamatos terhelés miatt a Forintösszeg legalább duplájával számolhatunk.

Feszültségesésre

Ue = ε100Un2 egy fázisnál és egyenáramnál
Ue = ε100Un3 három fázisnál:
R = ρAA = ρ Rv ahol Rv = UeIhA = ρUeIhAsz

Melegedésre

IhIm
I = Ihcos φIm = Isin φ = Ihcos φsin φ = Ihtg φ
I = I2h + I2m

Teljesítményveszteségre

Pv = I2 R
Pv = 3I2 R = 3ρAI2
α = PvΣ P100
Pf = Pnη

Jelölések, rövidítések

Un: vonali feszültség, névleges feszültség
ε: megengedett százalékos feszültségesés
Ue: megengedett feszültségesés
ρ: fajlagos ellenállás
: vezeték hossza
A: keresztmetszet (számított)
Asz: keresztmetszet (szabványos)
φ: fázisszög
cos φ: teljesítménytényező
Rv: vezeték ellenállása
Ih: hatásos áram
Iw: hatásos áram - u.a.
Im: meddő áram
I: látszólagos áram
Imeg: megengedett áram
Pn: névleges teljesítmény
Pf: felvett teljesítmény
η: hatásfok
α: megengedett relatív teljesítményveszteség
Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

Egyfázisú vagy egyenáramú feszültségesés kalkulátor

Feszültségszint: V Teljesítmény: W Távolság: m Vezető:
0.25
0.5
0.75
1.0
1.5
2.5
4.0
6.0
10.0
16.0
25.0
35.0
50.0
70.0
95.0

Ahol a fogyasztó feszültsége a betáplálási feszültséghez viszonyított feszültségeséssel korrigált érték. A korrekciós feszültség pedig az a feszültségszint, amit rá kellene kapcsolni az adott egyfogyasztós hálózatra annak érdekében, hogy a feszültségesés utáni érték pontosan a fogyasztó névleges feszültsége legyen.

Vissza a fejezet elejére

Gyakran ismételt kérdések - táblázatok

Vezeték keresztmetszet-átmérő táblázat
KeresztmetszetÁtmérő
0.25mm20.564mm
0.5mm20.798mm
0.75mm20.977mm
1mm21.128mm
1.5mm21.382mm
2.5mm21.784mm
4mm22.257mm
6mm22.764mm
10mm23.568mm
16mm24.514mm
25mm25.642mm
35mm26.676mm
50mm27.979mm
70mm29.441mm
95mm210.998mm
120mm212.361mm
150mm213.820mm
185mm215.348mm
240mm217.481mm
300mm219.544mm
400mm222.568mm
500mm225.231mm
600mm227.640mm
keresztmetszet-átmérő táblázat
Köracél átmérő-keresztmetszet táblázat
ÁtmérőKeresztmetszet
1mm0.785mm2
2mm3.142mm2
3mm7.069mm2
4mm12.566mm2
5mm19.635mm2
6mm28.274mm2
7mm38.485mm2
8mm50.265mm2
9mm63.617mm2
10mm78.54mm2
11mm95.033mm2
12mm113.097mm2
13mm132.732mm2
14mm153.938mm2
15mm176.715mm2
16mm201.062mm2
17mm226.98mm2
18mm254.469mm2
19mm283.529mm2
20mm314.159mm2
21mm346.361mm2
22mm380.133mm2
23mm415.476mm2
24mm452.389mm2
25mm490.874mm2
26mm530.929mm2
27mm572.555mm2
28mm615.752mm2
29mm660.52mm2
30mm706.858mm2
átmérő-keresztmetszet táblázat
? Amper hány Watt?
1 Amper hány Watt?230W0.23kW
2 Amper hány Watt?460W0.46kW
4 Amper hány Watt?920W0.92kW
6 Amper hány Watt?1380W1.38kW
10 Amper hány Watt?2300W2.30kW
13 Amper hány Watt?2990W2.99kW
16 Amper hány Watt?3680W3.68kW
20 Amper hány Watt?4600W4.60kW
25 Amper hány Watt?5750W5.75kW
32 Amper hány Watt?7360W7.36kW
40 Amper hány Watt?9200W9.20kW
1 Fázisú Amper Watt táblázat 230V
3x? Amper hány Watt?
3x1 Amper hány Watt?690W0.69kW
3x2 Amper hány Watt?1380W1.38kW
3x4 Amper hány Watt?2760W2.76kW
3x6 Amper hány Watt?4140W4.14kW
3x10 Amper hány Watt?6900W6.90kW
3x13 Amper hány Watt?8970W8.97kW
3x16 Amper hány Watt?11040W11.04kW
3x20 Amper hány Watt?13800W13.80kW
3x25 Amper hány Watt?17250W17.25kW
3x32 Amper hány Watt?22080W22.08kW
3x40 Amper hány Watt?27600W27.60kW
3 Fázisú Amper Watt táblázat 3x230V
Vissza a fejezet elejére

Az aloldal értékelése

Vissza a lap tetejére