Vezetékek, földkábelek méretezése, kalkulátor

Földelés.hu Mélyföldelés.hu

Családi házak mérőhelyeinek létesítése, karbantartása

Vezetékek méretezése, kábelek méretezése, kalkulátor

Fejezet átugrása

Bevezetés

Vezetékek, kábelek méretezésénél több dolgot is fegyelembe kell vennünk.

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

Teljes életciklusra vonatkoztatott költségbecslés szempontjai

Költségtényező számításakor vegyük figyelembe mind a létesítési, mind pedig az üzemeltetési költségeket is. Mivel a vezetékeknek feszültégesésből adódó veszteség-teljesítménye (fogyasztása) van, amit a fogyasztó a villanyszámlájában kell hogy megfizessen. Ez a veszteségfogyasztás fordítottan arányos a vezeték keresztmetszetével, illetve egyenesen arányos a felvett teljesítménnyel.

A vezetékméretezésre vonatkozó szabvány legfeljebb 2% feszültségesést ír elő, ami nem azt jelenti, hogy kötelezően ennyinek kell lennie, hanem azt, hogy ennél több nem lehet, illetve számoljuk ki - összegszerűen mennyi a becsült Wattos vesztesége a vezetéknek, és törekedjünk arra, hogy ez az összeg - különösen fővezetékek esetében - ne haladja meg a 100Wattot. Belátható, hogy bizonyos extrém esetekben ez akár többszáz Watt is lehet (műhely a hátsó udvarban nagyfogyasztó berendezésekkel), így ekkor már kifizetődő tud lenni a nagyobb keresztmetszet, ami középtávon megtérül a kisebb veszteség miatt.

Költségtakarékosság jegyében földkábelek esetében választhatunk alumíniumot is, ami megfelelő saruzással csatlakoztatható, illetve az ára hozzávetőlegesen harmada a réz árának.

A túl nagy feszültségesésből adódó melegedés öregíti a kábel/vezeték szigetelését, így az iménti eszmefuttatás kiegészül az újralétesítés (élettartam) kitolódásával, így ez is javít a megtérülésen.

Rendkívül alacsony fogyasztású körön (pl. világítási áramkörön néhány ledlámpa) a méretezés érdektelen (kivéve, ha a vezetékhossz nagy), ekkor a szabvány szerint előírt kötelező minimális keresztmetszetet alkalmazzuk (rézvezető esetén 1.5mm2).

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

A vezeték melegedésének a beépítés jellegéből adódó szempontjai

Jelen kalkulátor egyszerűsítve tartalmazza a beépítés jellegét, mivel lakossági fogyasztók esetén a tálcázás nem érdekes, illetve választható a falon kívüli opció ilyen esetekben. A hőszigetelés alatti beépítés közül is csak a szigorúbbat tartalmazza, ami hatásos felső becslést ad a melegedésre.

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

A vezeték teljesítményvesztesége

A vezeték többletteljesítményveszetesége akkor lép fel, amikor a cosφ értéke 1-nél kisebb. Ez akkor következik be, amikor induktív fogyasztókat üzemeltetünk, pl. motorok transzformátorok. Ez a teljesítményveszteség többletmelegedést okoz az érintett vezetékszakaszon, ezért erre fel kell készülni keresztmetszetnöveléssel.

Itt jegyezzük meg, hogy a cosφ értéke fázisjavító készülékkel kompenzálható, illetve ennek hiányában a cosφ értékének függvényében a szolgáltató meddőáram bírságot szabhat ki. Belátható, hogy a fázisjavító-készüléket a lehető legközelebb célszerű elhelyezni a fogyasztóhoz. A cosφ szolgáltató által megengedett legrosszabb értéke 0.98.

Fontos tudni, hogy a teljesítményveszteség a teljes hálózatra vonatkoztatva kerül meghatározásra a bevett gyakorlat szerint, ami több százméteres vagy kilométeres vezetékszakaszt foglal magába, és α-val jelöljük. Itt most ettől elvonatkoztatva a kalkulátorunk csak egy vezetékszakaszra vetítve foglalkozik a teljesítményveszteséggel, mégpedig az ε függvényében. Az eltérés lényege, hogy itt a Wattos áram helyett a látszólagos árammal számolunk és adunk becslést.

Vissza a fejezet elejére
Fejezet átugrása

Kitöltési segédlet a kalkulátorhoz

3 fázisú hálózat esetén - amennyiben a terhelés aszimmetrikus - a legmagasabb Amperszám háromszorosával kell számolni.

Az alábbi 2 táblázat segítséget nyújt a kalkulátor kitöltéséhez.

Amper (KMSZ)Teljesítmény (P)
2 A0.46 kW460 W
4 A0.92 kW920 W
6 A1.38 kW1380 W
10 A2.30 kW2300 W
13 A2.99 kW2990 W
16 A3.68 kW3680 W
20 A4.60 kW4600 W
25 A5.75 kW5750 W
32 A7.36 kW7360 W
40 A9.20 kW9200 W
Teljesítménytáblázat 1 fázisú hálózaton
Amper (KMSZ)Teljesítmény (P)
3 x 2 A1.38 kW1380 W
3 x 4 A2.76 kW2760 W
3 x 6 A4.14 kW4140 W
3 x 10 A6.90 kW6900 W
3 x 13 A8.97 kW8970 W
3 x 16 A11.04 kW11040 W
3 x 20 A13.80 kW13800 W
3 x 25 A17.25 kW17250 W
3 x 32 A22.08 kW22080 W
3 x 40 A27.60 kW27600 W
Teljesítménytáblázat 3 fázisú hálózaton
Vissza a fejezet elejére

Kalkulátor

Jelmagyarázat

Veszteség = napi átlag 5 üzemóra mellett 66%-os kihasználtsággal, 20 év alatt ennyi a feszültségesés és teljesítményveszteség miatt fizetendő többletvillanyszámla összege. Csökkentéséhez változtasson a megengedett feszültségesés (ε) értékén (Epszilon csökkentésével növelhetjük a keresztmetszetet addig, amíg a keresztmetszetnövelés költsége kevesebb, mint a veszteség forintosított csökkenése)! Megj.: Fővezeték esetében a folyamatos terhelés miatt a Forintösszeg legalább duplájával számolhatunk.

Feszültségesésre

Ue = ε100Un2 egy fázisnál és egyenáramnál
Ue = ε100Un3 három fázisnál:
R = ρAA = ρ Rv ahol Rv = UeIhA = ρUeIhAsz

Melegedésre

IhIm
I = Ihcos φIm = Isin φ = Ihcos φsin φ = Ihtg φ
I = I2h + I2m

Teljesítményveszteségre

Pv = I2 R
Pv = 3I2 R = 3ρAI2
α = PvΣ P100
Pf = Pnη

Jelölések, rövidítések

Un: vonali feszültség, névleges feszültség
ε: megengedett százalékos feszültségesés
Ue: megengedett feszültségesés
ρ: fajlagos ellenállás
: vezeték hossza
A: keresztmetszet (számított)
Asz: keresztmetszet (szabványos)
φ: fázisszög
cos φ: teljesítménytényező
Rv: vezeték ellenállása
Ih: hatásos áram
Iw: hatásos áram - u.a.
Im: meddő áram
I: látszólagos áram
Imeg: megengedett áram
Pn: névleges teljesítmény
Pf: felvett teljesítmény
η: hatásfok
α: megengedett relatív teljesítményveszteség

Az aloldal értékelése

Vissza a lap tetejére